ČR: Nové sazby (DPH, domácí a zahraniční stravné, sazby zákl. náhrad, ceny phm) pro rok 2024

S účinností od 1.1.2024 dochází v Česku ke změně sazeb DPH, domácího a zahraničního stravného, sazeb zákl. náhrad a cen phm.


Změna sazeb je uvedena ve vyhlášce 386/2023 Sb. V nejnovější verzi Autoparku 2024.00.28 a vyšší jsou tyto sazby zahrnuty.


Proveďte tedy prosím aktualizaci Autoparku (https://www.autologis.cz/aktualizace). Upozorňujeme, že v případě síťové instalace je potřeba provést aktualizaci Autoparku na serveru.


Po dalším spuštění Autoparku budete vyzvání k potvrzení aktualizace databází (obrázek zde), jen to potvrďte tlačítkem OK a je to.

Autopark už od verze 2022.12.01 automaticky upozorňuje na nutné aktualizace při startu programu formou push-notifikace, takže už asi nejnovější nutnou verzi máte nainstalovanou, ale kontrola verze Autoparku (menu „Nápověda > Informace o verzi programu“) a sazeb (info viz níže) jistě nezaškodí.


Kontrolu nových sazeb základních náhrad v Autoparku můžete provést zde: menu "Pomocné databáze > Sazby základních náhrad" (obrázek zde).
Kontrolu nových cen PHM v Autoparku můžete provést zde: menu " Pomocné databáze > Ceny pohonných hmot" (obrázek zde).
Kontrolu nových sazeb domácího stravného v Autoparku můžete provést zde: menu „Cestovní příkazy > Domácí stravné“ (obrázek zde).
Kontrolu nových sazeb zahraničního stravného v Autoparku můžete provést zde: menu „Cestovní příkazy > Zahraniční stravné“ (obrázek zde).


Pokud nemůžete provést aktualizaci Autoparku (vaše IT oddělení není k dosažení apod.), můžete si sazby doplnit do tabulky sami, nicméně doporučujeme výše popsaný postup přes aktualizaci programu.


I když doplnění nových sazeb provedete až po 1.lednu 2024, nic se neděje, stačí pak jen znovu přepočítat knihu jízd nebo znovu vyúčtovat cestovní příkaz, sazby se pro cesty od 1.ledna 2024 přepočtou.
Už do verze 2024.00.15 byla zahrnuta nová snížená sazba DPH pro rok 2024, minimálně tuto verzi Autoparku (nebo vyšší) mějte už určitě nainstalovanou.